h

Wassenaar aan de Maas

6 juni 2015

Wassenaar aan de Maas

Hieronder leest u de niet door de redactie van de Gelderlander aangepaste column van Hester Kruizinga.

In de winkel bij een jonge Graafse ondernemer; we raakten aan de praat over het mooie pand, assortiment en de toekomst. “Je zou eigenlijk van Grave een echt luxe stadje moeten maken met vooral de duurdere exclusieve winkels” zei hij.

Een nogal wereldvreemde opinie volgens mij. Niet voor niets ontving ook de gemeente Grave in 2014 uit de pot van het Rijk de eenmalige Koopkrachttegemoetkoming voor de ‘minima’ (een leuker woord voor ‘de armen’). Nou zou je denken dat bijvoorbeeld het rijke Wassenaar zoiets niet nodig heeft?

Grave met 12.813 inwoners ontving € 33.177,- en Wassenaar met 25.788 inwoners € 82.943,- (bron gemeenteloket en CBS, maart 2015). Naast de ‘gewone’ bijstandstrekkers  –als je die zo kunt noemen-, zijn het steeds vaker mensen die ontslagen werden en vervolgens als ZZP-er binnen  korte tijd gedwongen weer bij dezelfde werkgever aan de slag moeten tegen een nog lager hongerloontje en zonder pensioenopbouw. Of erger nog, mensen die na hun ontslag door gemeenten worden gedwongen volgens de zogenaamde ‘participatiewet’ om dezelfde baan bij dezelfde werkgever met behoud van uitkering aan te nemen, ronduit misdadig. Of mensen die minder zijn gaan werken om noodgedwongen door de bezuinigingen in de zorg mantelzorg te gaan verlenen.

Al die minima moeten ook hun boodschapjes doen, mogen zij ook een stukje van de kaas en de koek? Maar nee, liever geen arme sloebers in De Graaf want dat verstoort het imago en wie dan de plantsoenen onderhoudt of voor de vele Graafse ouderen zorgt breken we ons het hoofd maar niet over. ‘Geef ze een enkele reis Griekenland’ hoorde ik laatst, maar hoera het Rijk springt bij met de eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014 en merkwaardig genoeg blijkt dan eind 2014 dat bijna de helft van het totaalbedrag helemaal niet gebruikt is in Grave.

In veel andere gemeenten overigens ook. In plaats van zich ’s achter het oor te krabben ‘wat heb ik verkeerd gedaan, of wie heb ik over het hoofd gezien’ stopt de wethouder Financiën zonder de gemeenteraad te vragen of te informeren bijna € 15.000,- in de pot Algemene Reserves. Zo kan je ook de gaten in de Graafse begroting dichten.

Sadat Karabulut (SP) waarschuwde met een vooruitziende blik al hiervoor met haar motie in de Tweede Kamer in juni 2014. Dankzij een brief van de KBO’s Brabant kwam aan het licht dat het vermoeden bestaat dat lang niet elke rechthebbende is bereikt en moest de wethouder het ongebruikte geld weer uit de pot halen. Dit keer wél met een raadsvoorstel.

Rare gang van zaken. Ik keek eens naar de gemeente Boxmeer en daar doen ze dat anders; er lijkt een potje ‘ongebruikte rechten minima’ te zijn. In elk geval gaat men er daar vaker vanuit dat dit ongebruikte geld voor de minima behouden moet blijven. Zowel de jonge Graafse ondernemer als de wethouder denken wel erg kortzichtig; Een belangrijke oorzaak namelijk voor al het geweld, de criminaliteit, ziektes en honger in de wereld, of het vertrek van jongeren zonder toekomst naar IS gebied is dat mensen geen enkel perspectief meer zien.

De welvaart is verschrikkelijk onrechtvaardig verdeeld. Maar gelukkig hebben we dan onze Mark Rutte nog die op het VVD-partijcongres bralde “U moest eens weten hoeveel mensen die ontslagen zijn, meteen een inschrijfformuliertje voor het UWV uit  hun binnenzak trekken”. Ja beste Mark, het is in Nederland verplicht om je binnen ongeveer een week te melden bij het UWV. Dankzij de regels die voorgaande kabinetten waarin de VVD mee regeerde vaststelden. En Rutte houdt intussen vol dat er geen armoede is in Nederland. Terug nog even naar Wassenaar; ook daar een voedselbank in de Parochiekern St. Jozef.

Sinds de gemeenteraadsvergadering in Grave gloort echter een spoortje hoop voor een meer geciviliseerde behandeling van de minima; de fracties Trots Liberaal Land van Cuijk en Keerpunt 2010 gaven met een stemverklaring aan er wel voor te voelen om niet gebruikte rechten voor de minima gereserveerd te houden voor de minima, te oormerken dus. LPG kwam met een motie vreemd aan de orde van de dag om de Langdurigheid/inkomenstoeslag weer op te schroeven van 100% naar 105%. Langzaam maar gestaag groeit ook in Grave het besef dat er bijvoorbeeld wel degelijk 400.000 kinderen teveel zijn in ons land die rond of onder de armoedegrens leven. Voor hen geen betaalbare ziektekostenverzekering met tandartskostenvergoeding en geen goede studiekansen. Dit zijn de tandenloze niet opgeleide werklozen van morgen meneer Rutte. Wassenaar en Grave zullen er ook mee te maken krijgen. Hester Kruizinga

U bent hier